Hvorfor er presset tørrfôr, etter vår mening, sunnere for hunden?

07.03.2020

Tørrfôr kan produseres på to ulike måter. Nemlig ved ekstrudering eller pressing. Den største forskjellen mellom disse to er den absolutte temperaturen under produksjonen. Ved ekstrudering stiger temperaturen på fôret, som følge av trykk og tilsatt varme, til langt over 100 °C. Slik blir fôret nærmest «stekt» og oppstår såkalte «sprø» tørrfôrbiter. At denne høye temperaturen har negative følger for viktige råstoffer, er også allment kjent fra menneskemat.

Særlig fettet og visse vitaminer (spesielt de i B-komplekset) er svært følsomme for oppvarming til over 100 °C. Når fett «stekes», dannes det blant annet mange frie fettsyrer som for eksempel har en svært skadelig innflytelse på stoffskiftet i leveren.

I startfasen av hundefôrproduksjonen ekstruderte man for å øke fordøyeligheten av karbohydrater. Men siden karbohydratene, for å fremme fordøyeligheten, også kan tilgjengeliggjøres på forhånd (som ved koking) og fordøyeligheten av de øvrige råstoffene (proteiner, fett, vitaminer, mineraler og sporstoffer) ikke økes ved ekstrudering, er denne produksjonsmåten overflødig og må den, etter vår mening, selv anses å være negativ ettersom de kjemiske prosessene som foregår ved temperaturer over 100 °C ikke kan kartlegges nøyaktig. Ved ekstrudering skjer det en endring av råstoffene som vi ikke kjenner til. Vi vet ikke i hvilken grad fett, proteiner, sporstoffer, vitaminer og mineraler endres gjennom ekstrudering og hvilke følger dette har for hunden.

Et godt eksempel på hva som skjer ved oppvarming til over 100 °C er brødskorper. Selv om de er fremstilt av samme slags mel som innmaten, er skorper brune og smaker bittert. Råstoffenes karakter har tydelig endret seg. Ved (kald)pressing ved maksimalt 75 °C endres ikke råstoffets karakter, heller ikke i kombinasjon med andre råstoffer.

I tillegg til det ovenstående er det enda et par viktige grunner til at vi i Farm Food HE presser og ikke ekstruderer.

Dette er blant annet det faktum at ved ekstrudering kan enkelte essensielle høyverdige proteinråstoffer (som for eksempel hemoglobin) ikke brukes. Grunnen er at disse blir helt stekt ved oppvarming til over 100 °C.

Ved en pressetemperatur på maksimalt 75 °C beholdes disse ingrediensene fullstendig og i sin naturlige tilstand. På den måten sørger de for et viktig bidrag til fôrets totalkvalitet og dermed for optimal form og helse for hunden. I tørrfôrbiter som er presset på riktig måte, er det en jevnere frigjøring av næringsstoffene. Dette kommer av at Farm Food HE oppløses langsomt og fra utsiden i magesekken. En ekstrudert tørrfôrbit suger seg derimot full av magesaft og faller fra hverandre på én gang.

I tillegg til at en presset tørrfôrbit også «svever» mye mindre i magen, er denne langsomme oppløsningen én av de viktigste grunnene til at faren for magedreining tydelig er mye mindre med riktig pressede tørrfôrbiter enn med ekstruderte tørrfôrbiter. Det er derfor svært viktig at Farm Food HE ikke blandes med ekstruderte tørrfôrbiter til hund.

I motsetning til ekstrudert tørrfôr er det godt mulig å blande Farm Food HE med ferskt kjøtt som for eksempel Farm Food Fresh.For å synliggjøre forskjellen mellom pressing og ekstrudering er det en morsomt og veldig tydelig test som du selv også enkelt kan utføre på følgende måte:

Farm Food HE ekspansjonstesten:

  1. Ta 2 store glass.
  2. Velg en ekstrudert fôrtype (ekstrudert fôr flyter oppå vannet).
  3. Bruk samme mengde (i gram) Farm Food HE og ekstrudert fôr. For eksempel 100 gram Farm Food HE og 100 gram ekstrudert fôr. Ha fôret i hvert sitt glass.
  4. Tilsett en god skvett eddik for til en viss grad å etterligne surhetsgraden i en full mage.
  5. Fyll deretter begge glassene med lunkent vann.
  6. La det stå en stund.
  7. Etter bare noen få minutter ser du tydelig resultater